Fundusz Wsparcia Kredytobiorców lepszym rozwiązaniem w czasach koronawirusa?

0

W związku z pandemią koronawirusa (COVID-19) banki zaproponowały wakacje kredytowe. Dotyczy to też kredytów hipotecznych. Jednak czy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców nie jest lepszym rozwiązaniem w tym przypadku?

Wakacje kredytowe

Zgodnie z zapowiedziami Związku Banków Polskich banki oferują swoją pomoc w czasach pandemii koronawirusa (COVID-19). Zarówno klienci indywidualni, jak i firmy mogą odroczyć spłatę co najmniej trzech rat kredytowych. Ale szczegóły ostatecznie zależą od banku, w którym mamy kredyt. W części banków możemy przesunąć spłatę o trzy miesiące, w części – o sześć. Podobnie rzecz ma się z ratami – część banków pozwala odroczyć tylko kapitał (odsetki musimy płacić dalej), a część odracza pełną ratę (zarówno odsetki, jak i kapitał).

Oczywiście to jest tylko odroczenie, więc i tak te raty będziemy musieli zapłacić. Albo bank doliczy odroczone raty do pozostałych rat i nie zmieni harmonogramu spłaty kredytu albo wydłuży okres kredytowania o ilość miesięcy, za które raty zostały odroczone. Oba rozwiązania spowodują, że finalnie – w skali całego zadłużenia – zapłacimy więcej niż gdybyśmy z tych wakacji nie skorzystali. Dlatego moim zdaniem warto rozważyć jeszcze jedną opcję, którą mamy – Fundusz Wsparcia Kredytobiorców.

Co to jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców nie jest rozwiązaniem, które powstało w wyniku pandemii koronaworusa. Funkcjonuje już prawie pięć lat. Został utworzony w oparciu o ustawę o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Taki dokładnie jest jego cel. Ma pomóc osobom, które na skutek trudnej sytuacji finansowej nie są w stanie na bieżąco płacić rat swojego kredytu hipotecznego. Jest prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Tutaj można przeczytać więcej ten temat.

Na czym polega pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Po pierwsze Fundusz Wsparcia Kredytobiorców przeznaczony jest dla osób fizycznych. A więc nie mogą z niego skorzystać firmy. Po drugie dotyczy tylko kredytów mieszkaniowych.  W przeciwieństwie do wakacji kredytowych, które dotyczą kredytów gotówkowych, firmowych, konsolidacyjnych, a także hipotecznych.

Na czym polega pomoc z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców? Fundusz dopłaca maksymalnie 2000 zł miesięcznie do raty kredytu hipotecznego. Czas, na jaki może zostać udzielone wsparcie to maksymalnie 36 miesięcy. Czyli jeśli mamy miesięczną ratę kredytu na poziomie 1700 zł, to bank pokryje ją w całości. Jeśli wysokość raty wynosi 2300 zł, to pokryje tylko 2000 zł, a resztę musimy płacić sami.

Co więcej, w przypadku, gdy kredytobiorca sprzedał nieruchomość, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup sprzedanej nieruchomości, kredytobiorcy może zostać udzielona pożyczka na spłatę zadłużenia. Nie więcej jednak niż 72000 zł.

Oczywiście ta pomoc również nie jest bezzwrotna. Jest to pożyczka, ale mamy trochę czasu na jej spłatę. Obowiązuje nas okres karencji, który wynosi 2 lata, licząc od ostatniej raty wsparcia. Następnie spłacamy zadłużenie w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Czyli przez 12 lat. Ale, jeśli terminowo spłacimy 100 rat, to pozostałe 44 są umarzane.

Kto może z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Żeby skorzystać ze wsparcia w ramach Funduszu trzeba spełniać jeden z następujących warunków:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden Kredytobiorca posiada status osoby bezrobotnej (wsparcie nie może być przyznane, jeżeli utrata zatrudnienia nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, z winy pracownika), lub
 • miesięczna rata kredytu przekracza 50% miesięcznych dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe kredytobiorcy

lub

 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o ratę kredytu, nie przekracza (wg stanu na dzień złożenia wniosku) kwoty:
  • w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – 1402 zł
  • w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – 1056 zł / osobę

Jeśli jednak:

 • utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła w wyniku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem przez kredytobiorcę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
 • umowa kredytu mieszkaniowego została skutecznie wypowiedziana przed złożeniem wniosku,
 • kredytobiorca w dniu złożenia wniosku jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca posiadał spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • w dniu złożenia wniosku o wsparcie kredytobiorca jest właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub był nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 • posiada roszczenie o przeniesienie na niego prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

to wsparcie nie będzie mogło być przyznane.

Gdzie złożyć wniosek? Jak pisałem wyżej Funduszem zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego, ale wniosek należy złożyć do banku, z którym zawarta została umowa kredytu mieszkaniowego.

Oczywiście, pomoc w ramach Funduszu Wsparcia Kredytobiorców nie jest rozwiązaniem idealnym. Pieniądze trzeba zwrócić. Ale jego warunki są moim zdaniem lepsze niż te, które proponują banki w ramach wakacji kredytowych. Jak pisałem w artykule pt. Jak koronawirus wpłynie na rynek mieszkań? nieunikniony jest wzrost bezrobocia w wyniku pandemii. Jest to widoczne już teraz. Sporo osób straciło pracę. Jeśli więc ktoś aktualnie jest osobą bezrobotną, to ma szansę na wsparcie tak długo, jak nie znajdzie nowej pracy. A pożyczkę zacznie spłacać dopiero po dwóch latach.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Uważasz, że jest wartościowy i komuś jeszcze może się przydać? Udostępnij go proszę ? 

Proponowane wpisy

Zostaw komentarz

.

ARCHIWUM