Jak czytać księgę wieczystą? – Dział II

0

Osoby zainteresowane tematyką nieruchomości powinny wiedzieć, jak czytać księgę wieczystą. Każda składa się z czterech działów. Dziś o tym, jak czytać Dział II.

W poprzednim artykule opisywałem, jak czytać Dział I księgi wieczystej. Idziemy po kolei, więc dziś przyszła pora na wyjaśnienie, jak czytać Dział II.

Działy księgi wieczystej

Dla przypomnienia – księgi wieczyste składają się z czterech działów:

  • Dział I
    • Oznaczenie nieruchomości
    • Spis praw związanych z nieruchomością
  • Dział II – Własność
  • Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia
  • Dział IV – Hipoteka

W systemie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych – jak już przejdziemy do przeglądania danej księgi wieczystej – wygląda to następująco:

Klikając na poszczególne działy przeglądamy ich treść.

Własność i współwłasność

Dział II księgi wieczystej dotyczy własności. Więc – jak się można domyślić – znajdziemy tam informacje, kto jest właścicielem. Ale nieruchomość może posiadać kilku właścicieli i wtedy mamy do czynienia ze współwłasnością. W tym miejscu należałoby od razu wyjaśnić, że – zgodnie z kodeksem cywilnym – mamy dwa rodzaje współwłasności:

  • Ułamkową: każdy ze współwłaścicieli posiada określony udział, np. jest właścicielem 1/2 części nieruchomości
  • Łączną: każdy ze współwłaścicieli posiada takie samo prawo do nieruchomości a udział nie jest określony co do wielkości

Praktyczna różnica pomiędzy tymi rodzajami współwłasności jest taka, że w przypadku współwłasności ułamkowej każdy ze współwłaścicieli ma prawo do rozporządzania swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Swój udział w nieruchomości może sprzedać, darować czy obciążyć hipoteką.

Natomiast współwłasność łączna może powstać tylko pomiędzy osobami, które łączy określony stosunek osobisty. Jest jego konsekwencją i wynika wprost w przepisów prawa. Najczęstszym przykładem będzie tu małżeńska wspólność majątkowa lub wspólność majątku wspólników spółki cywilnej. W takim przypadku współwłaściciel nie ma prawa do rozporządzania swoim udziałem nieruchomości.

Jak czytać Dział II księgi wieczystej? Osoby fizyczne

Po co w ogóle wyjaśniałem kwestie współwłasności i udziałów?  Po to, żeby łatwiej było zrozumieć to, co jest zawarte w Dziale II księgi wieczystej.

Tutaj przykład nieruchomości (mieszkania), które ma jednego właściciela. Jego udział w prawie własności wynosi 1/1. Znajdziemy też jego dane: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców oraz nr PESEL.

Poniżej znajdziemy informacje o dokumencie, na podstawie którego ten człowiek jest wpisany jako właściciel danej nieruchomości. Widzimy, że była to umowa sprzedaży.

Gdyby to było dziedziczenie, na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia, to wpis wyglądałby tak:

Przy okazji – o tym, że potwierdzenie prawa do spadku możemy uzyskać albo na podstawie orzeczenia sądu albo aktu poświadczenia dziedziczenia, sporządzonego przez notariusza pisałem w artykule Dziedziczenie nieruchomości cz. 2 – potwierdzenie prawa do spadku. Zapraszam 🙂

Wracając już do ksiąg wieczystych, to jeśli mielibyśmy do czynienia z małżeńską wspólnością majątkową, dział II księgi wieczystej wyglądałby następująco:

Przy okazji widzimy, że podstawą wpisu była umowa sprzedaży, czyli tak jak w pierwszym przypadku. Ale też, że małżeństwo wspomagało się kredytem hipotecznym przy zakupie.

Natomiast jeśli współwłaściciele nie mają małżeńskiej wspólności majątkowej i mamy do czynienia ze współwłasnością ułamkową, to rubryka „Właściciele” wygląda tak:

Widzimy wyraźnie, że każdemu ze współwłaścicielu przysługuje udział w prawie własności tej nieruchomości wynoszący ½.

Jak czytać Dział II księgi wieczystej? Osoby prawne

Teraz przejdźmy do przykładu jak może wyglądać Dział II księgi wieczystej, w przypadku gdy właścicielem jest spółka:

Tutaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie jest to nieruchomość gruntowa zabudowana, a grunt jest oddany w użytkowanie wieczyste. Dlatego jako właściciel wskazana jest Gmina Miasta Gdyni (bo nieruchomość położona jest w Gdyni). A jako użytkownik wieczysty wskazana jest spółka wraz z jej nazwą, siedzibą, numerem KRS oraz REGON.

Natomiast gdyby grunt nie był oddany w użytkowanie wieczyste rubryka „Właściciele” w Dziale II księgi wieczystej wyglądałaby po prostu tak:

W przypadku spółki cywilnej to nie spółka nabywa nieruchomość, a jej wspólnicy. W konsekwencji to wspólnicy spółki stają się współwłaścicielami nieruchomości na zasadach współwłasności łącznej. Dlatego w księdze wieczystej ujawnia się wszystkich jej wspólników poprzez podanie ich imion i nazwisk oraz imion ich rodziców.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Uważasz, że jest wartościowy i komuś jeszcze może się przydać? Udostępnij go proszę ? 

 

 

 

Proponowane wpisy

Zostaw komentarz

.

ARCHIWUM