Jak czytać księgę wieczystą? – Dział IV

0

Osoby zainteresowane tematyką nieruchomości powinny wiedzieć, jak czytać księgę wieczystą. Każda składa się z czterech działów. Dziś o tym, jak czytać Dział IV.

 

W poprzednich artykułach opisywałem, jak czytać trzy pierwsze działy księgi wieczystej:

Dziś odpowiemy sobie na pytanie jak czytać Dział IV, czyli ostatni z działów księgi wieczystej.

Hipoteka

Jak sama nazwa wskazuje Dział IV ksiąg wieczystych poświęcony jest wpisom, dotyczącym hipotek. Czego możemy się spodziewać czytając dział IV księgi wieczystej?

Przede wszystkim zacznijmy od pojęcia. Jako że blog ma nazwę nieruchomosciwpraktyce.com pozwolę sobie nie cytować definicji ustawowych tylko spróbuję wyjaśnić pojęcie hipoteki w bardziej przystępny sposób 🙂

Hipoteka – mówiąc ogólnie – to jeden ze sposobów na zabezpieczenie zapłaty. Najłatwiej to wyjaśnić posługując się przykładem hipoteki wpisanej do Działu IV księgi wieczystej nieruchomości po wzięciu przez właściciela kredytu hipotecznego na jej zakup.

Wyobraźmy sobie sytuację, że chcemy kupić wybrane przez nas mieszkanie. Ale z racji tego, że nie mamy wystarczającej ilości gotówki będziemy musieli wziąć kredyt hipoteczny. Więc podpisujemy umowę kredytową z bankiem. My dajemy wkład własny, powiedzmy 20% ceny nieruchomości, a bank pozostałe 80%. Widać więc, że to bank wykłada za nas dużo większą część gotówki. Oczywiście w zamian za to zobowiązujemy się, że przez następne 30 lat (przykładowo) będziemy spłatać ten kredyt w miesięcznych ratach. Które to oprócz kapitału obejmują też odsetki, bo dla banku kredyt to biznes.

W tym momencie powstaje pytanie: co, gdy przestaniemy płacić raty? Bank zabezpiecza się na tę okoliczność wpisując wierzytelność hipoteczną do działu IV księgi wieczystej.

Wygląda to po prostu tak:

Nasza nieruchomość jest po prostu właśnie tym zabezpieczeniem.

Hipoteka umowna i przymusowa

Wyróżnia się dwa rodzaje hipotek: umowną i przymusową. Przykład tej pierwszej opisałem powyżej. Zawierana jest na podstawie umowy pomiędzy właścicielem a wierzycielem (wobec którego właściciel ma dług). Tak się dzieje np. w przypadku podpisania umowy o kredyt na zakup nieruchomości, gdzie hipoteka jest wpisywana do działu IV księgi wieczystej na rzecz banku. Ale hipoteka może być też ustanowiona na rzecz osób fizycznych i prawnych.

Ustanowienie hipoteki przymusowej, jak sama nazwa wskazuje, nie jest wynikiem woli właściciela nieruchomości. Wpisywana jest na wniosek uprawnionych do tego organów lub instytucji, jeśli właściciel ma wobec nich długi. A także na wypadek  zabezpieczenia przyszłych zobowiązań na ich rzecz.

W przypadku hipoteki przymusowej nie jest więc wymagane żadne działanie ze strony właściciela. No może poza tym, które doprowadziło do tego, że stał się czyimś dłużnikiem…  Ale to miało miejsce wcześniej. Podstawą wpisu hipoteki przymusowej do księgi wieczystej jest tzw. tytuł wykonawczy, czyli zaopatrzony w klauzulę wykonalności tytuł egzekucyjny, potwierdzający istnienie konkretnego długu. Może to być np. prawomocne orzeczenie sądu, decyzja prokuratora lub decyzja administracyjna.

Tutaj mamy przykład, gdzie w dziale IV księgi wieczystej nieruchomości usługowej jest wpisana hipoteka umowna, wynikająca z zawarcia przez właściciela umowy kredytu. Oprócz tego znajdziemy tu też hipotekę przymusową wynikającą z faktu, że właściciel (przedsiębiorca) ma nieopłacone składki ZUS.

Natomiast tutaj mamy dwie hipoteki przymusowe. Jedna została wpisana na rzecz Urzędu Skarbowego, gdyż właściciel ma zaległości podatkowe (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych, a także VAT). Druga hipoteka przymusowa została zawarta na rzecz gminy, w której znajduje się nieruchomość z tytułu niezapłaconego podatku od nieruchomości.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Uważasz, że jest wartościowy i komuś jeszcze może się przydać? Udostępnij go proszę ? 

Proponowane wpisy

Zostaw komentarz

.

ARCHIWUM