Własność a spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

0

Jeśli zastanawiasz się czym się różni prawo własności nieruchomości od spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu to koniecznie przeczytaj ten artykuł!

Własność

Odrębna własność jest najpełniejszym prawem do nieruchomości. Definicję prawa własności znajdziemy w kodeksie cywilnym, a dokładniej w art. 140. Będąc właścicielem danej nieruchomości mamy wyłączne prawo posiadania, używania, pobierania z niej pożytków i innych dochodów, a także prawo do rozporządzania nią. W praktyce oznacza to, że możemy nieruchomość sprzedać, podarować komuś, wynająć, oddać w użytkowanie lub obciążyć innym prawem rzeczowym (np. służebnością). Oczywiście, korzystając z niej musimy zachować  wszelkie normy społeczne i gospodarcze.

Co ważne, posiadając pełne prawo własności do danego mieszkania, przysługuje nam też  udział w nieruchomości wspólnej (czyli np. w klatce schodowej, elewacji) oraz w gruncie, która znajduje się pod budynkiem. Każdy lokal, stanowiący odrębną własność, posiada księgę wieczystą, prowadzoną przez właściwy wydział ksiąg wieczystych sądu rejonowego.

W tym przypadku, Dział I i II wyglądają następująco:

O tym, jak czytać Dział I księgi wieczystej przeczytasz tutaj. A o tym, jak Dział II –  tutaj 🙂

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego  to tzw. ograniczone prawo rzeczowe, które pozwala lokatorowi korzystać z mieszkania spółdzielczego. Faktycznym właścicielem budynku, w którym znajdują się lokale mieszkaniowe pozostaje spółdzielnia, której przysługuje prawo do gruntu, na którym stoi budynek w postaci własności bądź użytkowania wieczystego. W praktyce nie czuć jednak znaczącej różnicy.

Dział I i II księgi wieczystej wyglądają tak:

Co ważne, w przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu księga wieczysta nie jest konieczna. Można ją założyć, ale nie trzeba. Dzieje się tak jednak w przypadku zaciągania kredytu – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu można bowiem obciążyć hipoteką. Bank zabezpiecza się wpisem do hipoteki.

Pomimo różnic między własnością a spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu dysponowanie lokalem odbywa się właściwie w taki sam sposób. Można je sprzedać wynająć lub oddać w bezpłatne użytkowanie itd. Prawo to podlega również dziedziczeniu (o którym przeczytasz tutaj :)), podobnie jak lokal stanowiący odrębną własność. Można je także utracić w drodze egzekucji. Pewne ograniczenie stanowi jednak kwestia uzyskania zgody spółdzielni, w przypadku gdy chcemy zmienić przeznaczenie lokalu (np. z mieszkalnego na usługowy). Jednak w sensie ekonomicznym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest bardzo zbliżone do prawa własności, gdyż takie mieszkania uzyskują na rynku właściwie takie same ceny, jak mieszkania własnościowe. Podobnie nie ma de facto różnic w cenach najmu pomiędzy nimi.

Porównanie

Dla ułatwienia najważniejsze, praktyczne aspekty prawa własności i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ująłem poniżej w formie tabeli:

Odrębna własność lokalu Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
Kto jest właścicielem lokalu? My Spółdzielnia mieszkaniowa
Kto jest właścicielem części wspólnych i gruntu pod budynkiem? My jesteśmy współwłaścicielem (mamy udział) Spółdzielnia mieszkaniowa
Jakie mamy prawo? Prawo własności Prawo do korzystania
Czy możemy zbyć, wynająć, oddać w użytkowania, dziedziczyć itd.? Tak Tak
Czy księga wieczysta jest konieczna? Tak Nie (aczkolwiek warto i tak założyć)
Czy można obciążyć kredytem hipotecznym? Tak Tak

 

Na koniec warto pamiętać, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu można przekształcić w odrębną własność. Ale o tym, jak to wygląda w praktyce opowiem innym razem 🙂

 

 

Podobał Ci się ten artykuł? Uważasz, że jest wartościowy i komuś jeszcze może się przydać? Udostępnij go proszę ? 

Proponowane wpisy

Zostaw komentarz

.

ARCHIWUM