Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność

5

Posiadacze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mogą je przekształcić w odrębną własność. Jak to zrobić i dlaczego czasem jest to korzystne? Przeczytaj!

W poprzednim wpisie omówiłem różnice pomiędzy spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu a własnością. Możesz o nich przeczytać tutaj, do czego serdecznie Cię zachęcam 🙂 Teraz chciałbym, żebyśmy się skupili na temacie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność.

Jak przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest ograniczonym prawem rzeczowym. Prawo to umożliwia korzystanie z mieszkania, jednak nie przyznaje prawa własności lokalu. Dlatego, żeby je przekształcić we własność, należy złożyć pisemny wniosek do zarządu spółdzielni o zawarcie umowy o przekształcenie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną własność. Jak powinien wyglądać taki wniosek? Warto zajrzeć na stronę danej spółdzielni, gdyż część z nich ma gotowe wzory dokumentów do pobrania. Przykładem może być gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Ujeścisko.

Kiedy można przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu?

Żeby można było przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność muszą być spełnione trzy warunki:

  1. Działka pod budynkiem musi mieć uregulowaną sytuację prawną. W praktyce oznacza to, że spółdzielnia musi właścicielem gruntu; nie może być na przykład obciążony roszczeniami byłych właścicieli.
  2. Przekształcany lokal nie może posiadać zaległości w czynszu.
  3. Wnioskodawca musi spłacić kredyty, które spółdzielnia zaciągnęła na sfinansowanie budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

Spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Umowa taka jest zawierana u notariusza. W międzyczasie spółdzielnia ma czas na skompletowanie niezbędnych dokumentów. Są to m.in. wypisy z księgi wieczystej i rejestru gruntów, rzut kondygnacji z zaznaczonym lokalem.

Ile kosztuje przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych wynagrodzenie notariusza pokrywa osoba, na wniosek i rzecz której dokonywane jest przekształcenie. Taksa notarialna jest stała i wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do tego trzeba jednak doliczyć VAT. Po naszej stronie będą też opłaty sądowe od wniosków: o założenie księgi wieczystej, wpis własności i wpis udziału we współwłasności. Wynika to z faktu, że dla odrębnej własności lokalu księga wieczysta musi być założona.

W sumie umowa o ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie prawa własności może nas kosztować ok. 1500 zł.

Czy warto przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w odrębną własność?

O różnicach pomiędzy spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu a własnością pisałem już w tym artykule. Ale do takich praktycznych różnic, które mogą nas skłonić do przekształcenia należy zaliczyć fakt, że spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie można obciążyć prawem dożywocia. Oprócz tego dysponując spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu musimy uzyskać zgodę spółdzielni mieszkaniowej na zmienię jego przeznaczenia z mieszkalnego na inny. Szczególnie istotny dla osób inwestujących w nieruchomości na wynajem jest jeszcze aspekt podatkowy. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu amortyzuje się stawką 2,5 proc wartości rocznie. Natomiast nieruchomości będące odrębną własnością można amortyzować podwyższoną stawką w wysokości nawet 10 proc. Szczegóły, wraz z konkretnymi wyliczeniami 🙂 , znajdziesz w artykule Jak rozliczyć najem mieszkania?

 

Podobał Ci się ten artykuł? Uważasz, że jest wartościowy i komuś jeszcze może się przydać? Udostępnij go proszę ? 

Proponowane wpisy

Zostaw komentarz

.

ARCHIWUM