Dodatkowe koszty przy zakupie mieszkania

0

Znaleźliśmy ogłoszenie, obejrzeliśmy, jesteśmy zdecydowani, to jest nasze wymarzone mieszkanie, wynegocjowaliśmy atrakcyjną dla nas cenę 500 000 zł. Ale za nasze mieszkanie zapłacimy… ok. 512 500 zł. Dlaczego? Ponieważ wydatki, związane z zakupem nie kończą się na cenie transakcyjnej. Należy także pamiętać o kosztach dodatkowych.

Podatek od czynności cywilno-prawnych

Podatek ten płaci się zawsze kupując nieruchomość na rynku wtórnym (i wyjątkowo na rynku pierwotnym, gdy deweloper nie jest płatnikiem podatku VAT). Obowiązek podatkowy powstaje, co do zasady, z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, czyli  z chwilą zawarcia każdej opodatkowanej umowy: sprzedaży, zamiany, darowizny (jeżeli towarzyszy jej przejęcie zobowiązań albo obciążenia np. służebnością), dożywocia, odpłatnej renty, działu spadku i zniesienia współwłasności (tylko jeżeli postępowanie działowe uwzględnia spłaty lub dopłaty), intercyzy, a także ustanowienia odpłatnego użytkowania i odpłatnej służebności oraz ustanowienie hipoteki. No niestety, Państwo po prostu pobiera od nas podatek z racji samego faktu, że dana umowa miała miejsce. Wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych przy sprzedaży nieruchomości wynosi 2 % jej wartości rynkowej.

Taksa notarialna

Jest to wynagrodzenie notariusza za dokonanie określonej czynności prawnej. Jej wysokość jest uzależniona od ceny nieruchomości. Maksymalna stawka taksy notarialnej określana jest przepisami prawa.

  • do 3000 zł – 100 zł
  • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% nadwyżki powyżej 3000 zł
  • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% nadwyżki powyżej 10 000 zł
  • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% nadwyżki powyżej 30 000 zł
  • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł
  • powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł – 4 770 zł + 0,2% nadwyżki powyżej 1 000 000 zł
  • powyżej 2.000.000 zł – 6 770 zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej niż 7 500 zł

Powyższe kwoty taksy notarialnej są obciążone 23% podatkiem VAT, który to również obciąża portfel nabywcy nieruchomości. Jednakże, rozporządzenie przewiduje taksę notarialną w wysokości maksymalnie połowy w/w wartości, gdy przedmiotem czynności notarialnej jest np. umowa sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub umowa zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka).

Opłaty wieczystoksięgowe

Do kosztów dodatkowych przy zakupie mieszkania należy także doliczyć opłaty, dotyczące spraw z zakresu ksiąg wieczystych. O tym, czym jest księga wieczysta pisałem tutaj.

Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności pobiera się opłatę stałą w wysokości 200 zł (lub 150 zł, gdy wpis dotyczy prawa własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha). Dodatkowo, za każde ujawnione obciążenie (np. służebności gruntowej, praw osobistych i roszczeń) należy uiścić dodatkową opłatę, określoną w ustawie. Natomiast 100 zł będzie nas kosztowało założenie księgi wieczystej, w przypadku, gdy nasza nieruchomość jej nie posiada.

Nie musimy sami przelewać wszystkich tych kwot. Zarówno PCC, jak i opłaty wieczystoksięgowe zapłacimy od razu już u notariusza przy podpisywaniu umowy.

Dodatkowo, wskazane wyżej opłaty wzrosną, jeśli przy zakupie korzystaliśmy z usług pośrednika nieruchomości, gdyż będziemy musieli zapłacić prowizję (zazwyczaj kilka procent ceny transakcyjnej), która jest wynagrodzeniem pośrednika za fachową obsługę transakcji.

Tym samym, planując wydatki, związane z zakupem mieszkania (bądź jakiejkolwiek innej nieruchomości) należy pamiętać o opłatach dodatkowych, które będziemy musieli uiścić.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Uważasz, że jest wartościowy i komuś jeszcze może się przydać? Udostępnij go proszę ?

Proponowane wpisy

Zostaw komentarz

.

ARCHIWUM