Podatek od nieruchomości w 2021 r.

0

W 2021 r. właścicieli nieruchomości czeka podwyżka podatku od nieruchomości. O tym, jakie są aktualne stawki podatku od nieruchomości i o ile wzrosły względem 2020 r. przeczytasz w tym artykule.

Co to jest podatek od nieruchomości?

O podatku od nieruchomości pisałem już rok temu w artykule pod tytułem Podatek od nieruchomości w 2020 r. Tam też szczegółowo wyjaśniłem kto jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości, jakie są terminy na jego zapłatę, a także pokazałem jak wypełnić deklarację, jeśli dopiero co staliśmy się podatnikiem podatku od nieruchomości (bo np. dopiero co kupiliśmy nowe mieszkanie czy dom). Dlatego zachęcam Cię serdecznie do przeczytania tamtego artykułu – dowiesz się z niego podstawowych rzeczy na temat podatku od nieruchomości.

W tym miejscu warto tylko przypomnieć podstawowe informacje, czym jest podatek od nieruchomości. Jest podatkiem lokalnym. Oznacza to, że zasila on budżet gminy, na terenie której znajduje się dana nieruchomość. Wysokość podatku od nieruchomości określa Rada Gminy w drodze uchwały. Jest jednak jedno ale. Stawka nie może być wyższa niż maksymalna ustalona przez Ministra Finansów. Minister Finansów rok rocznie wydaje obwieszczenie w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych. Dlatego też właściwie co roku stawka podatku od nieruchomości jest inna, bo gminy z reguły dostosowują stawki do tych górnych granic, określonych przez ministra.

Ile wynosi podatek od nieruchomości w 2021 r.?

Podatek od nieruchomości kolejny raz będzie wyższy. W 2020 wzrósł o 1,8%, natomiast 2021 zapłacimy aż o 3,9% więcej. Z czego to wynika? Tak jak pisałem rok temu powodem jest inflacja. Zgodnie z ustawą, maksymalne stawki ulegają zmianie, uwzględniając wskaźnik inflacji publikowany przez GUS. W tym przypadku – z pierwszego półrocza 2020 r.

Oto maksymalne stawki, które opublikowało Ministerstwo Finansów (zestawiłem je z tymi, jakie obowiązywały w 2020 r.)

Rodzaj

2021 2020 Zmiana

Budynki lub ich części mieszkalne

0,85 zł/m2 0,81 zł/m2

+0,04 zł/m2

Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

24,84 zł/m2 23,90 zł/m2

+0,94 zł/m2

Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

11,62 zł/m2 11,18 zł/m2

+0,44 zł/m2

Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

5,06 zł/m2 4,87 zł/m2

+0,19 zł/m2

Budynki pozostałe lub ich części

8,37 zł/m2 8,05 zł/m2

+0,32 zł/m2

Budowle

2% wartości 2% wartości

brak

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,99 zł/m2 0,95 zł/m2

+0,04 zł/m2

Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,99 zł/m2 4,80 zł/m2

+0,19 zł/m2

Grunty pozostałe

0,52 zł/m2 0,50 zł/m2

+0,02 zł/m2

Obszary niezabudowane objęte planem rewitalizacji, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 3,28 zł/m2 3,15 zł/m2

+0,13 zł/m2

W praktyce oznacza to, że w 2020 r. za mieszkanie o pow. 45 m2 zapłaciliśmy maksymalnie 36,45 zł podatku od nieruchomości za cały rok (45 m2 x 0,81 zł). Natomiast za 2021 r. zapłacimy 38,25 zł (45 m2 x 0,81 zł). Czyli 1,80 zł więcej.  Z kolei za lokal usługowy o takiej samej powierzchni w 2021 zapłacimy o 42,3 zł więcej niż rok wcześniej (45 m2 x 0,94 zł). Ale gdybyśmy byli właścicielem biurowca o powierzchni użytkowej np. 22 000 m2, to zapłacimy o 20 680 zł więcej (525 800 zł vs. 546 480 zł).

 

Podobał Ci się ten artykuł? Uważasz, że jest wartościowy i komuś jeszcze może się przydać? Udostępnij go proszę ? 

Proponowane wpisy

Zostaw komentarz

.

ARCHIWUM