Służebności cz. 1 – zagadnienia ogólne

0

Wiele osób, które decydują się na kupno nieruchomości napotyka na  pojęcie służebności. Warto przyjrzeć się mu bliżej, zwłaszcza, że służebność może znacząco utrudnić nam życie lub wpłynąć na wartość nieruchomości.

Służebności – pojęcie

Zaczynamy cykl artykułów o służebnościach ? Pewnie niejednokrotnie każdy z nas słyszał pojęcie służebności – gruntowej, osobistej czy przesyłu. Na wstępnie warto jednak wyjaśnić samo pojęcie służebności. Służebnością nazwiemy ograniczone prawo rzeczowe obciążające nieruchomość, mające na celu zwiększenie użyteczności innej nieruchomości albo zapewnienie zaspokojenia określonych potrzeb oznaczonej osoby fizycznej i stanowiące ograniczenie w wykonywaniu pełnego prawa własności.

Rodzaje służebności

Służebności zostały uregulowane w kodeksie cywilnym. Zgodnie z przepisami wyróżnia się ich trzy rodzaje.

Służebność gruntowa

Pierwszy stanowią służebności gruntowe, ustanawiane na rzecz każdoczesnego właściciela innej nieruchomości (zwanej władnącą). Nie są one prawami samodzielnymi, lecz związanymi z własnością nieruchomości. Celem służebności gruntowej jest zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej (jej całości lub części), kosztem nieruchomości obciążonej.

Służebność osobista

Drugim rodzajem służebności jest służebność osobista. W przeciwieństwie do wymienionej wyżej służebności gruntowej, jest ustanawiana na rzecz konkretnej osoby fizycznej. Jej celem jest zaspokojenie określonych potrzeb osobistych uprawnionego.

Służebność przesyłu

Od 3 sierpnia 2008 r. wyróżnia się też trzeci rodzaj służebności, a mianowicie służebność przesyłu. Zgodnie z art. 3051 nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne tego typu urządzenia, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Każdą w wyżej wymienionych służebności omówią szerzej w kolejnych artykułach z tej serii.

Gdzie znajdziemy informacje o służebnościach?

Informacji o służebnościach należy szukać w dziale III księgi wieczystej – prawa, roszczenia i ograniczenia. W przypadku nieruchomości władnącej również w dziale I księgi wieczystej. Wynika, że to z faktu, że dział pierwszy obejmuje nie tylko oznaczenie nieruchomości, ale również wpisy praw związanych z jej własnością. Natomiast służebność osobistą ujawnia się tylko w dziale III księgi wieczystej nieruchomości obciążonej. Należy jednak pamiętać, że wpis tego prawa do księgi wieczystej ma charakter jedynie deklaratoryjny – nie ustanawia prawa, lecz potwierdza jego istnienie.  

W tym miejscu zachęcam do zapoznania się z artykułami o księgach wieczystych, które już znajdują się na blogu:

Służebności – jak wpływają na nieruchomość?

Należy zwracać szczególną uwagę na służebności ze względu na ich wpływ na nieruchomość. W przypadku nieruchomości władnącej służebność (gruntowa) może mieć jedynie na celu zwiększenie jej użyteczności lub oznaczonej części. Zdarza się, że dzięki ustanowieniu służebności może ulec zmianie funkcja nieruchomości władnącej albo działka może uzyskać prawo zabudowy, co zdecydowanie podnosi jej wartość. Z kolei  ustanowienie służebności zwykle obniża wartość rynkową nieruchomości obciążonej.

 

 

Podobał Ci się ten artykuł? Uważasz, że jest wartościowy i komuś jeszcze może się przydać? Udostępnij go proszę ? 

Proponowane wpisy

Zostaw komentarz

.

ARCHIWUM