Jak uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

0

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa przede wszystkim przeznaczenie terenu oraz sposób jego zagospodarowania i zabudowy. Są sytuacje, gdy niezbędny będzie nam wypis i wyrys z tego planu. Jak go uzyskać? Przeczytaj!

Co to jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Zanim przejdziemy do kwestii wypisu i wyrysu trzeba przypomnieć co to w ogóle jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zachęcam do zapoznania się z artykułem, gdzie opisałem to dość szczegółowo. Teraz w dużym skrócie. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, który przyjmowany jest w formie uchwały właściwej rady gminy. Głównym zadaniem MPZP jest ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu. Krótko mówiąc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego sporządza się po to, aby na danym obszarze uporządkować przestrzeń, ustalić co i gdzie może być zbudowane oraz jakiej wielkości.

Co w sytuacji, gdy działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego? O tym też już pisałem na blogu (link tutaj). Tak samo jak o rencie planistycznej, która jest związana ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i sprzedażą nieruchomości ? 

Wracając jednak do tematu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch części: tekstowej i graficznej. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały Rady Gminy, natomiast część graficzna stanowi załącznik do części tekstowej planu. Część tekstowa mówi nam o warunkach przeznaczenia terenu i związanych z tym ograniczeniami. Natomiast rysunek planu miejscowego zawiera oznaczenia graficzne, których legenda umieszczona jest na każdej mapie.

Po co nam wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: „Każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów”. Oznacza to, że każdy może się zapoznać z już uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Co więcej, większość gminnych planów zagospodarowania przestrzennego dostępna jest w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędów miejskich. Są jednak sytuacje, gdy koniecznie będzie uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dlaczego? Bo jest to niezbędny dokument gdy chcemy na przykład:

  • Uzyskać pozwolenie na budowę
  • Kupić, sprzedać, dokonać zamiany lub podzielić działkę
  • Założyć księgę wieczystą

Jak uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy można dostać na trzy sposoby, składając odpowiedni wniosek:

  1. podczas wizyty w urzędzie
  2. listownie
  3. elektronicznie (profilem zaufanym lub poprzez podpis kwalifikowany)

Najważniejsze pytanie: jak powinien wyglądać taki wniosek? Przepisy tego nie regulują. Ale można posłużyć się wzorem, który znajdziemy na rządowej stronie.

Ile kosztuje wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Dokument będziemy mogli otrzymać po uiszczeniu stosownej opłaty skarbowej. Jest ona zależna od ilości stron:

Opłata skarbowa od wypisu:

  • do 5 stron – 30 zł
  • powyżej 5 stron – 50 zł

Opłata skarbowa od wyrysu:

  • 20 zł za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – nie więcej niż 200 zł

Nie zawsze jednak wiadomo ile stron będzie miał wypis i wyrys. Co można zrobić w takiej sytuacji? Przed złożeniem wniosku można skontaktować się z urzędem i dowiedzieć ile trzeba zapłacić. Czasami – po złożeniu wniosku – urząd wydający wypis i wyrys informuje o wysokości opłaty. Część urzędów pobiera tzw. opłatę minimalną, a ewentualną różnicę dopłaca po ustaleniu wysokości ostatecznej opłaty.

Jeśli wniosek jest składany przez pełnomocnika, to trzeba zapłacić dodatkową opłatę w wysokości 17 zł. Przy czym nie płaci się za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Na koniec jedno z najważniejszych pytań: ile się czeka na wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Zgodnie z przepisami powinien być gotowy w terminie od 7 dni do miesiąca.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Uważasz, że jest wartościowy i komuś jeszcze może się przydać? Udostępnij go proszę ? 

Proponowane wpisy

Zostaw komentarz

.

ARCHIWUM