Podatek od nieruchomości w 2022 r.

0

Jest już luty, więc pora na tradycyjny, coroczny wpis na temat podatku od nieruchomości ? Przypominam co to jest podatek od nieruchomości, kto i w jakim terminie musi go płacić oraz ile wynoszą stawki w 2022 r. 

Chwilę mnie nie było na blogu za co przepraszam. Wkrótce nadrobię zaległości w odpisywaniu na komentarze. Tematy na najbliższe artykuły są już zaplanowane, więc mam nadzieję będą się pojawiały regularnie ? 

Do kiedy trzeba zapłacić podatek od nieruchomości?

Wracając do podatku od nieruchomości to – jak już wspomniałem – zawsze odkąd istnieje blog na początku roku publikuję wpis na ten temat. Możesz je przeczytać tu i tu. Dlaczego akurat teraz? Wynika to z terminów płatności podatku od nieruchomości.

Osoby fizyczne płacą podatek od nieruchomości w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł rocznie, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Stąd też mój wpis, bo 15 marca przypada za trochę ponad miesiąc ? 

Z kolei osoby prawne (przykładowo firma, która jest właścicielem nieruchomości) i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej) płacą podatek od nieruchomości za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.

Kupno nieruchomości a podatek od nieruchomości

A co jeśli dopiero co kupiliśmy nieruchomość?

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Przykład? Jeśli kupiliśmy mieszkanie 17 maja, to obowiązek podatkowy mamy od 1 czerwca.

Jeżeli obowiązek podatkowy ma związek z istnieniem budowli albo budynku lub ich części, to powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem. Czyli jeśli przykładowo skończyliśmy budowę domu 17 maja 2020 r. to obowiązek podatkowy powstaje 1 stycznia 2021 r.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Wracając do przykładu mieszkania – załóżmy, że sprzedałem je 20 lipca. Obowiązek podatkowy wygasa 31 lipca.

Co ważne, w przypadku gdy wiemy, że obowiązek podatkowy powstaje musimy poinformować o tym fakcie gminę, żeby mogła nam naliczyć podatek od nieruchomości. Tu znajdziesz szczegółowe informacje jak to zrobić. 

Gdzie i w jakich terminach złożyć informację/deklarację?

Do 14 dni od dnia, gdy:

 • kupiłeś nieruchomość,
 • zacząłeś z niej korzystać jak właściciel,
 • zyskałeś prawo użytkowania wieczystego,
 • zmieniła się wysokość podatku, bo na przykład sprzedałeś część gruntu.

W przypadku np. budowy lub rozbudowy domu  deklarację składasz wtedy do 15 stycznia przyszłego roku.

Gdzie składasz dokumenty? W urzędzie gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość. Możesz to zrobić osobiście, wysłać pocztą lub złożyć przez Internet, jeśli gmina daje taką możliwość.

Ważna informacja: nawet jeśli korzystasz ze zwolnienia, to i tak złóż informację.

Co dalej? Gmina przekaże Ci decyzję o wysokości podatku. Dopóki jej nie otrzymasz, nic nie musisz płacić.

Jeśli w następnych latach nic się nie zmienia (czyli przykładowo dalej masz swoje mieszkanie) nie musisz już składać informacji. Gmina sama dostarczy decyzję.

Kto musi płacić podatek od nieruchomości?

Jeśli jesteś:

 • właścicielem
 • posiadaczem samoistnym (czyli używasz nieruchomości, jakbyś był jego właścicielem, choć z prawnego punktu widzenia nim nie jesteś)
 • użytkownikiem wieczystym
 • posiadaczem mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy

to płacisz podatek od nieruchomości za:

 • grunt, który nie jest gruntem rolnym lub lasem
 • budynek
 • mieszkanie lub lokal użytkowy, które mają księgę wieczystą (są wyodrębnione prawnie)

Zapytasz pewnie: a co jeśli jestem współwłaścicielem nieruchomości? Trafne pytanie 🙂 Jego opłacenie to obowiązek solidarnościowy. Co w praktyce oznacza, że nie ma znaczenia, czy opłaci go jeden ze współwłaścicieli, a później się rozliczą między sobą czy każdy osobno. Ważne tylko, żeby łączna kwota się zgadzała.

A co jeśli nie zapłacisz podatku od nieruchomości? O tym pisałem tutaj i tutaj.

Ile wynosi podatek od nieruchomości w 2022?

Wysokość podatku od nieruchomości ustala gmina. Stawka nie może być jednak wyższa niż maksymalna, która jest ustalona w ustawie o podatkach o opłatach lokalnych. Są one różne w zależności od rodzaju nieruchomości.

Oto maksymalne stawki, które opublikowało Ministerstwo Finansów (zestawiłem je z tymi, jakie obowiązywały w 2021 r.)

Rodzaj 2022 2021 Zmiana
Budynki lub ich części mieszkalne 0,89 zł/m2 0,85 zł/m2 +0,04 zł/m2
Budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej 25,74 zł/m2 24,84 zł/m2 +0,90 zł/m2
Budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 12,04 zł/m2 11,62 zł/m2 +0,42 zł/m2
Budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,25 zł/m2 5,06 zł/m2 +0,19 zł/m2
Budynki pozostałe lub ich części 8,68 zł/m2 8,37 zł/m2 +0,31 zł/m2
Budowle 2% wartości 2% wartości brak
Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 1,03 zł/m2 0,99 zł/m2 +0,04 zł/m2
Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,17 zł/m2 4,99 zł/m2 +0,18 zł/m2
Grunty pozostałe 0,54 zł/m2 0,52 zł/m2 +0,02 zł/m2
Obszary niezabudowane objęte planem rewitalizacji, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 3,40 zł/m2 3,28 zł/m2 +0,12 zł/m2

 

Podobał Ci się ten artykuł? Uważasz, że jest wartościowy i komuś jeszcze może się przydać? Udostępnij go proszę ? 

Proponowane wpisy

Zostaw komentarz

.

ARCHIWUM