Zakaz eksmisji w czasie pandemii zniesiony

0

Stało się to, na co czekało wielu właścicieli mieszkań przeznaczonych na wynajem. Zakaz eksmisji w czasie pandemii został zniesiony. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszam do lektury. 

Zakaz eksmisji w czasie pandemii – o co chodziło?

O zakazie eksmisji w czasie pandemii pisałem na początku tego roku. Żeby jednak zrozumieć całą sytuacją musimy cofnąć się aż do 2020 r. Otóż kiedy wybuchła pandemia, w ustawie z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw znalazł się art. 15zzu, który brzmi:

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego

W praktyce oznaczał on zakaz wykonywania wyroków nakazujących eksmisje. Ideą była ochrona najemców. Okazało się jednak, że – przed długi okres jego obowiązywania, bo przez 2 lata – pokrzywdzeni byli często właściciele wynajmowanych nieruchomości, którzy nie mogli pozbyć się nierzetelnych najemców, niepłacących lub dewastujących lokale. Co ważne, zakaz eksmisji dotyczył także umów najmu okazjonalnego. Właściciele mieli więc związane ręce. A nieuczciwi najemcy mogli czuć się bezkarnie.

Zakaz eksmisji w czasie pandemii zniesiony

Ostatecznie zakaz eksmisji w czasie pandemii został zniesiony. Przepis znalazł się w ustawie z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. A konkretniej w art. 20, który mówi:

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID­­­­­‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.) uchyla się art. 15z i art. 15zzu.

Przepisy wchodzą w życie z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.

Zakaz eksmisji w czasie pandemii zniesiony, ale jest jedno ale…

A właściwie rzecz, o której należy pamiętać. Uchylenie zakazu eksmisji nie spowoduje, że od razu będzie się można pozbyć nieuczciwych najemców. W przypadku najmu okazjonalnego jest to prostsze, ale standardowo trzeba przeprowadzić postępowanie sądowe o eksmisję. Często dochodzi do tego oczekiwanie na zapewnienie przez gminę lokalu socjalnego. To wszystko jest niestety czasochłonne.

 

Podobał Ci się ten artykuł? Uważasz, że jest wartościowy i komuś jeszcze może się przydać? Udostępnij go proszę ? 

 

Proponowane wpisy

Zostaw komentarz

.

ARCHIWUM