Category

Artykuły
Chcesz sprzedać odziedziczoną nieruchomość? Być może będzie się to wiązało z koniecznością zapłacenia podatku dochodowego. Co zrobić, aby tego uniknąć? Zapraszam do lektury! Odziedziczyliśmy nieruchomość. Dopełniliśmy wszelkich formalności, związanych z potwierdzeniem prawa do spadku, uzyskaliśmy wpis do księgi wieczystej, ale ta nieruchomość nie jest nam potrzebna. Chcemy ją sprzedać. I możemy to zrobić, ale w...
Dziedzicząc nieruchomość musimy liczyć się z obowiązkiem zapłacenia podatku od spadku. Najbliższym członkom rodziny spadkodawcy może jednak przysługiwać zwolnienie. Co z resztą krewnych i innymi spadkobiercami? Przeczytaj! Obowiązek podatkowy zaczyna się z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia. O obu formach pisałem tutaj. Całość reguluje ustawa o...
Jeśli odziedziczyliśmy nieruchomość musimy zadbać o wpis do księgi wieczystej. Dlaczego? I jak to zrobić? Przeczytaj! W poprzednich artykułach pisałem o ogólnych zasadach dziedziczenia oraz o tym, jak uzyskać poświadczenie dziedziczenia. Oprócz tego, trzeba jeszcze pamiętać o wpisie do księgi wieczystej. Ujawnienie prawa własności w księdze wieczystej to Twój obowiązek Tak, to prawda. Zgodnie bowiem...
Sama znajomość zasad dziedziczenia oraz wiedza, że zgodnie z nimi dziedziczymy nieruchomość nie wystarczy. Powinniśmy uzyskać potwierdzenie prawa do spadku. Jak i gdzie to zrobić? W poprzednim artykule opisywałem zasady, na podstawie których dziedziczymy. Niezależnie jednak czy dziedziczenie odbywa się na podstawie ustawy (dziedziczenie ustawowe) czy testamentu (dziedziczenie testamentowe) dobrze jest uzyskać potwierdzenie prawa do...
Żeby zrozumieć, jak odbywa się dziedziczenie nieruchomości najpierw trzeba zacząć od zasad – czyli wiedzieć, kto po kim dziedziczy i z czego to wynika. Niestety, ale śmierć bliskiej osoby nie tylko sama w sobie jest przykrą sprawą. Powoduje również konieczność załatwienia wielu spraw, związanych ze spadkiem. Dlatego w tym cyklu artykułów skupimy się na sytuacji,...
Od 1 stycznia 2020 r. mamy kilka zmian, związanych z podatkiem od nieruchomości. Oprócz stawki, która wzrosła, mamy jeszcze parę innych istotnych kwestii. Co dokładnie musisz wiedzieć? Wiem, wiem, to już trzeci z kolei artykuł o podatkach 🙂 Wcześniej pisałem o rozliczaniu najmu mieszkania oraz pokazywałem jak wypełnić PIT, jeśli wynajmujemy mieszkanie. Mamy jednak początek...
1 11 12 13 14
.

ARCHIWUM