Zastrzeżenia prawne

Treść niniejszego serwisu ma charakter wyłącznie informacyjno-edukacyjny, a zawarte tu treści są wyrazem osobistych poglądów ich autorów. Informacje zawarte w serwisie – w całości ani w części – nie są poradami prawnymi, księgowymi, finansowymi, podatkowymi, inwestycyjnymi i nie mogą być traktowane jako profesjonalne doradztwo. Skorzystanie z podanych informacji należy poprzedzić analizą ich zastosowania do konkretnego przypadku oraz skonsultować z profesjonalnymi doradcami. Autorzy serwisu nie ponoszą w związku z tym żadnej odpowiedzialności.

Publikacje zamieszczone w serwisie podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. Wykorzystanie ich w inny sposób niż do użytku osobistego wymaga zgody autora.